فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 1

پاورپوینت طراحی آزمایش باکس-بهنکن - Box-Behnken Design

پاورپوینت طراحی آزمایش باکس-بهنکن Box-Behnken Design به زبان انگلیسی در 38 اسلاید. In recent years, chemometric tools have been frequently applied to the optimization of analytical methods, considering their advantages such as a reduction in the number of experiments that need be executed resulting

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تخریب نوری: مبانی و کاربردها - Photodegradation: Fundamentals and Applications

پاورپوینت تخریب نوری: مبانی و کاربردها به زبان انگلیسی در 40 اسلاید. The contamination of drinking water sources with harmful organic substances has been recognized as a major problem worldwide. The removal of these contaminants using conventional water treatment processes such as adsorption, coagul

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الکترودهای اصلاح شده با زئولیت - Zeolite Modified Electrodes

پاورپوینت الکترودهای اصلاح شده با زئولیت به زبان انگلیسی در 41 اسلاید. Zeolites are hydrated crystalline aluminosilicate minerals, natural or synthetic, which are widely used as adsorbents, ion exchangers, or catalysts. ...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الکترودهای اصلاح شده شیمیایی - Chemically Modified Electrodes

پاورپوینت الکترودهای اصلاح شده شیمیایی به زبان فارسی در 45 اسلاید. الكتروشيمي تجزيه اي به عنوان بخشي از علم شيمي تجزيه است كه مشتمل بر روشهاي گوناگون الكتروشميايي مي باشد و براساس واكنشها و تعادلهاي الكتروشيميايي بنا شده است . از آنجائي كه واكنشهاي الكتروشيميايي در سطح مشترك الكترود - محلول انجام...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق زئولیتها: ساختار، سنتز، انواع طبقه بندی، خواص و کاربردها

تحقیق زئولیتها: ساختار، سنتز، انواع طبقه بندی، خواص و کاربردها در قالب فایل word به زبان فارسی و در 24 صفحه. غربال های مولکولی مواد متخلخلی هستند که خواص غربالگری را در مقیاس مولکولی از خود نشان می دهند. برای طبقه بندی یک ماده به عنوان غربالگر مولکولی، آن ماده باید قابلیت جداسازی اجزای تشکیل ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سنجش ایمنی الکتروشیمیایی - Electrochemical Immunoassay

تحقیق سنجش ایمنی الکتروشیمیایی در قالب فایل word به زبان فارسی و در 18 صفحه. استفاده از تمایل برهمکنش آنتی ژن آنتی بادي به عنوان یک ابزار تجزیه اي اولین بار در سال 1959 توسط A. Berson S. و R. S. Yallowگزارش شد. آنها نشان دادند انسولین می¬تواند به وسیله روشی که آنها سنجش ایمنی رادیویی (RIA) ...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نانوذرات: سنتز، خواص و کاربردها - Nanoparticles: Synthesis, Properties and Applications

تحقیق نانوذرات: سنتز، خواص و کاربردها در قالب فایل word به زبان فارسی در 20 صفحه به همراه فایل پاورپوینت مربوط به این تحقیق به زبان فارسی و در 26 اسلاید ارائه گردیده است. نانوفناوری، توانمندی تولید و ساخت مواد، ابزار و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در مقیاس نانومتری یا همان سطوح اتمی و ...

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کروماتوگرافی با جریان مخالف - Counter Current Chromatography

تحقیق کروماتوگرافی با جریان مخالف در قالب فایل word به زبان فارسی و در 31 صفحه به همراه فایل پاورپوینت مربوط به این تحقیق به زبان انگلیسی و در 34 اسلاید ارائه گردیده است. كروماتوگرافي با جريان مخالف يك تكنيك كروماتوگرافي مايع است كه در آن از فاز ساكن مـايع بـدون نگهدارنده (Support) استفاده شود ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ميكروسكوپ تونل زني روبشی - Scanning tunneling microscopy

تحقیق ميكروسكوپ تونل زني روبشي در قالب فایل word به زبان فارسی در 10 صفحه به همراه فایل پاورپوینت مربوط به این تحقیق به زبان انگلیسی و در 30 اسلاید ارائه گردیده است. ميكروسكوپ تونل زني روبشي ابزاري براي تصوير بردار‌ي از سطوح در مقياس اتمي است. اين ميكروسكوپ در سال 1981 توسط مخترعانش بينيگ و ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی